Uit de nieuwsjaartoespraak van
burgemeester Joanna Stam 2006 ...naar overzicht...

Uit de nieuwsjaartoespraak van burgemeester Joanna Stam van de gemeente De Marne gehouden op woensdag 4 januari 2007.

2006 is op de valreep ook het jaar geworden van Vierhuizen, en ook 2007 wordt het jaar van
Vierhuizen: want wat gezaaid is zal geoogst gaan worden.
Daaraan kun je zien wat je vermag, als je je helemaal inzet. Daaraan kun je ook zien wat een
kracht een dorpsgemeenschap kan zijn. En elk dorp kan dat ontwikkelen. Ulrum bijvoorbeeld
kijkt terug op een geslaagde Kerstroute, die het dorp saamhorigheid, warmte en schwung gaf.
Ik had het voorrecht er bij te zijn in de studio in Hilversum toen daar de beslissing over de
restauraties viel.
Zingend kwamen we binnen, en we verbeeldden ons heel wat, maar toen werden we
getracteerd op tromgeroffel uit Dordrecht. Op dat moment hadden heel wat Vierhuisters
opeens het gevoel: tjonge, we zouden zomaar weggevaagd kunnen worden.
Maar Vierhuizen was het beste voorbereid, had het beste zijn huiswerk gedaan. Met man en
macht was er gewerkt. Het was niet: even komen binnenwaaien en ruim 9 ton mee naar huis
nemen: nee, daar was in geïnvesteerd.
Niet omdat ze het belangrijkste monument inbrachten hebben ze gewonnen.
Niet omdat ze het meest aansprekende monument inbrachten hebben ze gewonnen.
Maar omdat ze alles inbrachten wat ze aan creativiteit, werklust, doorzettingsvermogen, soms
een beetje bluf plus een geweldige overtuigingskracht in huis hadden - daardoor heeft
Vierhuizen - verdiend -gewonnen.
Het was een moment van geweldige trots, dat moment van overwinnen. Van trots en daarmee ook: van ontroering.
Dat gevoel wil ik vasthouden, het komende jaar. En u wens ik het toe.