<% dim strStarttijd Dim strEindtijd Dim strStartDag Dim strEindDag Dim strVerschilDag Dim strVerschilUur abort = false strEindDag = DateValue("29-11-2006") strBeginDag = Date() strVerschilDag = strEindDag - strBeginDag strEindtijd = 23 strMinuut = Cint(Minute(Time)) strStarttijd = Cint(Hour(Time)) strVerschilUur = strEindtijd - strStarttijd strVerschilMinuten = 59 - strMinuut if strBeginDag > strEindDag then strVerschildagenTekst = "De tijd van stemmen is voorbij" abort = true elseif strBeginDag = strEindDag AND strStartTijd > strEindtijd then ' response.write "elseif het is te laat
" & " time " & time abort = true end if if Not abort = true then strVerschildagenTekst = "- Nog " if strVerschilDag > 1 then strVerschildagenTekst = strVerschildagenTekst & strVerschilDag & " dagen, " & strVerschilUur & " uren " else strVerschilUur = (strVerschilDag * 24) + strVerschilUur if strVerschilUur > 1 then strVerschildagenTekst = strVerschildagenTekst & strVerschilUur & " uren " elseif strVerschilUur = 1 then strVerschilMinuten = (60 * strVerschilUur) + strVerschilMinuten end if end if if strVerschilUur > 1 then strVerschildagenTekst = strVerschildagenTekst & " en " & strVerschilMinuten & " minuten om te stemmen. -" else strVerschildagenTekst = strVerschildagenTekst & strVerschilMinuten & " minuten om te stemmen. -" end if else strVerschildagenTekst = " - - - - het grote wachten is begonnen - - - - " end if 'response.write strVerschildagenTekst & " strMinuut " & strMinuut %>
 
 
Namens de inwoners van Vierhuizen danken we iedereen die zijn of haar steun en stem heeft gegeven aan
de Kerk van Vierhuizen.

Allemaal heel, heel hartelijk dank.

De uitslag van de finale op 23 december ...Kijk en luister...

Wat er aan vooraf ging
...Lees verder...

De media ...Lees verder...