Dagblad van het Noorden 2 oktober 2006 ...terug naar overzicht...

'Hands of fame' voor restauratie vervallen kerk

Een ongekendezendingsdrang heerst in de straten van Vierhuizen. Inwoners zijn koortsachtig bezig 'zieltjes te win-nen'. Dankzij een nieuw televisiepro¬gramma van de AVRO maken ze met genoeg stemmen kans op negen ton voor de restauratie van de kerk. De dorpelingen stroomden zaterdag in het dorpshuis samen voor hun eerste actie: alle handen werden in gips ver¬eeuwigd.
Door Frank vonHebel
VIERHUIZEN Egbert Schuldipk (65) steekt zijn rechterhand diep in een houten bak die gevuld is met zilver-zand. In de gaten die zijn vingers en palm hebben achtergelaten wordt gips gegoten. Een halfuur later is het resultaat zichtbaar: een keurige witte, grijpgrage hand.
Inwoners van Vierhuizen bezochten zaterdag massaal het dorpshuis om hun handen op te laten nemen in de 'hands offame'. "We laten zien dat wij - de kerk .op handen dragen", legt Martha van Dijk uit. De kerk verkeert in een mise¬rabele toestand. Geld voor een restauratie was er niet, maar nu dingt de kerk in het programma De Res¬tauratie van de AVRO mee naar een hoofdprijs van negen ton. Maar dan moet het kerkje uit de 13de eeuw meer stemmen krijgen dan de andere veer¬tien monumenten die ook zijn geselec¬teerd. Van' Dijk: "Hopelijk helpt deze actie. Als we in de finale komen, dan pakken we de handen en zwaaien er-mee naar de camera."
"De actie begon om 10 uur en duurt tot een uur of drie. Maar 's morgens is het al erg druk. De geur van koffie baant zich een weg naar buiten. Gedul¬dig wachten de dorpelingen tot ze hun hand in het zand mo-gen steken.
Voorzitter Sicco van Dijk van dorpsbelangen is dik tevre¬den. "We hebben 110 handen verzameld. Geen gekke score. Het dorp telt zo'n 140 inwoners. De handen plaatsen we overdag bij de kerk."
Alle monumenten die meedoen aan De Restauratie worden in zes uitzendin¬gen gepresenteerd. Het publiek be-paalt in deze 'idols voor monumenten' welk object wordt gerestaureerd. Het kerkje van Vierhuizen komt in de eer¬ste uitzending op 12 november. Het dorp doet er alles aan om in de finale te komen, die op 17 december wordt uit¬gezonden. Van Dijk: "We laten ook 15.000 ansichtkaarten verspreiden met een luchtfoto van Vierhuizen er¬op. Op de kaart staat de website www.stemvierhuizen.nl. Verder wordt eind november een week lang elke dag op de voorpagina van De Telegraaf een ad¬vertentie geplaatst."
Wil Willemsen (75) bedacht het idee van de gipsen handen. "Er werden ideeën gevraagd. Ik was groente aan het snijden en opeens kwam dit in mij op." Voorzichtig beroert ze met een spatel het gips in de zandbak. Tergend langzaam haalt ze het gips omhoog.