Dagblad van het Noorden 27 november 2006 ...naar overzicht...

Vierhuizen wacht stemmen af
VIERHUIZEN m Het grote stem¬men van televisiekijkend Ne¬derland is begonnen. Zaterdag werd het kerkje van Vierhui¬zen geportretteerd in het pro¬gramma De Restauratie. Net als scheepswerf Wolthuis in Sap-pemeer hoopt het kerkje van Vierhuizen mee te dingen naar een prijzenpot van een miljoen euro, waarvan de broodnodige restauratie kan worden betaald. Daarvoor is de kerk niet alleen in de uitzending geweest, maar vanuit het dorp wordt ook stevig actie gevoerd om zo veel mogelijk stemmen te trekken. Jacobien Louwes van het actiecomité vond dat 'hun' kerk het er goed af¬bracht op televisie.
"Het gaf een goed beeld van Vierhuizen, het was een mooi, rustig geheel. De uitstraling van zo'n dorpje, waar nog stil¬te is en ruimte, kwam goed naar voren. De kerk is er echt het middelpunt en het zou vreselijk zijn als die verdwijnt. Dat de kerk hard aan restaura¬tie toe is, werd ook duidelijk getoond."
Ze vindt het moeilijk om ob¬jectief te reageren op het pro¬gramma, maar ze weet zich gesteund door de vele positie¬ve reacties op het programma. De uitslag hoort ze een week na de uitzending. De scheeps¬werf in Sappemeer is al door naar de volgende ronde. (DvhN)