Dagblad van het Noorden 3januari 2007 ...naar overzicht...

Groninger Kerken wuiven kritiek op campagne Vierhuizen weg
Door Bouwe van Norden
VIERHUIZEN/AMSTERDAM l
"Succes leidt altijd tot afgunst. Dit drukt de feestvreugde echt niet", zegt directeur Peter Breukink van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Luchtig wuift hij de kritiek weg van een Groninger op de overwinning van Vierhuizen in het tv-programma De Restauratie. Voor het herstel van het bedehuis sleepte het dorp 920.000 euro in de wacht. Er wordt gesuggereerd dat de SOGK onsportief heeft gehan-deld door tijdens de finale in de Groninger Der A-kerk een belteam zo vaak mogelijk per mo-bieltje op het vervallen godshuis te laten stemmen.
"Mijns inziens kan het enorme aantal stemmen op Vierhuizen niet worden verklaard uit een werkelijke voorkeur van de tv-kijkers voor deze kerk", stelt Stadjer Bas van Ham. Hij vindt ook dat de SOGK wel heel veel geld heeft geïnvesteerd (de door de leden van het belteam gemaakte kosten werden ook vergoed) om de restauratie-prijs te veroveren: "Hoeveel (donateurs)geld zou verloren zijn gegaan als Vierhuizen niet had gewonnen?"
Breukink vindt deze kanttekeningen 'flauw'. Zijn club heeft volgens hem binnen d£ mogelijkheden alles gedaaji om te winnen en zal alle uit-1 gaven ('zeer verantwoord en minder dan 10 procent van de hoofdprijs') verantwoorden'in het jaarverslag. Bovendien is aan de campagne voor Vierhuizen bewust een wervingsactie voor donateurs gekoppeld.
"Met De Restauratie hebben wij een driedubbele slag geslagen. De kerk van Vierhuizen kan worden gered, wij hebben meer dan 200 donateurs extra en onze naamsbekendheid is landelijk toegenomen. De tv-strijd was eigenlijk een cadeautje. Kijk maar eens wat het kost om zoveel zendtijd te kopen! Wij willen meer landelijke bekendheid, omdat onze achterban buiten Groningen sneller groeit dan in de provincie zelf." Andere deelnemende monumenten zouden ook hebben gewerkt met een belteam. Breukink: "Verder weet ik dat bijvoorbeeld een mededinger 500 mailtjes van een bedrijf cadeau heeft gekregen." Woordvoerster Anne van Pinxteren van de in Amsterdam gevestigde Bankgiroloterij vindt niet dat Vierhuizen en de SOGK onsportief zijn geweest. "Ze hebben een heel intensief mediaoffen-sief opgezet en zijn erg creatief geweest.
De anderen hadden net zo kunnen handelen als Vierhuizen. Er is eerlijk gebeld en eerlijk gestemd. Daar is niks verkeerds aan. Al snap ik wel dat de druiven zuur kunnen zijn voor sommige verliezers."