Dagblad van het Noorden 17 oktober 2006 ...naar overzicht...

Afbladderend stucwerk en brokkelig cement

VIERHUIZEN « De kerk in Vierhuizen biedt een troosteloze aanblik. Aan de buitenkant begeeft onder meer metselwerk het. Binnen is op veel plaatsen de verwoestende werking van het vocht te zien. Stucwerk bladdert van muren en valt van plafonds. Het houten tongewelf en de ramen zijn hier en daar aangetast. De rijk met houtsnijwerk versierde kansel is nog gaaf, maar wordt zichtbaar al een tijd niet meer gebruikt. Dat bewijst overvloedig aanwezig spinrag. Sinds deze zomer wordt gewerkt aan de reparatie van het kerkdak, waar de pannen door rotte panlatten spontaan vanaf gleden. De klus moest tijdelijk worden stilgelegd, omdat gierzwaluwen ontstemd raakten door het gerommel aan hun onderkomen en de bouwvakkers belaagden. Nu worden flinke vorderingen gemaakt.
In de klus wordt zo’n 140.000 euro gestoken. Het geld is deels afkomstig van de hervormde kerk en deels door het dorp met acties bijeengebracht. Een goed dak zorgt ervoor dat het verval de tanden niet verder in het momument kan zetten. Vurig hopen de Vierhuisters nu dat deelname van de kerk aan de restauratiestrijd op televisie hen een gratis restauratie oplevert. Ze willen het bedehuis beter geschikt maken voor onder meer concerten, exposities en de jaarlijkse kerstviering. Wat ze allemaal uit de kast halen om te zegevieren, onthullen ze de komende tij d. elke dinsdag in deze krant in een weekboek.


NOORDELIJK MONUMENT KAN NEGEN TON WINNEN MET TELEVISIEWEDSTRIJD

Publiciteitsoffensief voor
restauratie kerk Vierhuizen

Al heel lang is er geen geld voor het dringend noodzakelijke herstel van de monumentale kerk in het dorpje Vierhuizen bij het Lauwersmeerge-bied. Een televisiewedstrijd kan daar verandering in brengen. 'Stemt allen op dit bedehuis', luidt de oproep van de Vierhuisters, die alles op alles zetten om de hoofdprijs (negen ton) binnen te halen.
Door Bouwe van Norden
VIERHUIZEN » Vrienden van de bouwvallige kerk van het Noord-Groninger Vierhuizen beginnen een publici-teitsoffensief voor het bedehuis. Ze willen de hoofdprijs van het AVRO-televisieprogramma De Restauratie in de wacht slepen. Daarom porren ze onder meer met ansichtkaarten zo veel mogelijk mensen om hun stem te geven aan de kerk. De 13de-eeuwse kerk kan, zoals gemeld, een - al jaren dringend noodzakelijke - gratis res-tauratiebeurt winnen.
De deelnemende monumenten worden in zes uitzendingen gepresenteerd. Het kerkje van Vierhuizen en de historische scheepswerf Wolthuis in Sappemeer zijn de enige twee monumenten in het Noorden die door de voorselectie zijn gekomen. Elk restauratieobject komt een slordige twintig minuten in beeld. Het publiek kiest uiteindelijk de winnaar. "Wij roepen onze donateurs (ongeveer 6000, red.) nu op voor Vierhuizen te kiezen. Wij sturen hen bovendien ansichtkaarten, die ze naar familie, vrienden en kennissen kunnen zenden om stemmen te wer-ven. Ook plaatsen wij advertenties in ondermeer radio- en tv-bladen en op de regionale omroep", zegt Jessica Hendriks van de Stichting Oude Groninger Kerken(SOGK), eigenaresvan de kerk.
Op 4 november kunnen geïnteresseerden Even kieken bïe Vierhuizen. Een bus brengt ze van de stad Groningen naar het dorpje aan de rand van het Lauwersmeergebied waar SOGK-deskundige Jur Bekooy uitleg geeft over wat er allemaal aan het godshuis moet gebeuren. Jessica Hendriks: "Gewoonlijk kost deelname aan een Even kieken bie-excursie 7,50 euro, maar nu is het gratis, omdat wij zo veel mogelijk mensen naar deze kerk willen halen."
De plaatselijke commissie van de SOGK timmert vervuld van zendings-drang ook stevig aan de weg met allerlei activiteiten om zieltjes te winnen voor de hoofdprijs in de tv-serie De Restauratie. De aftrap is onlangs al gegeven met een project van plaatselijk kunstenares Wil Willemsen, waarbij gipsafdrukken van de handen van in-woners van Vierhuizen zijn gemaakt. Het symboliseert dat de dorpelingen hun kerk op handen dragen.
110 mensen namen er aan deel.
Heel belangrijk is volgens Jacobien Louwes (57), voorzitster van de commissie, ook de wervende website voor het in de versukkeling geraakte Vierhuizer monument: www.stemvierhuizen.nl . Vanuit de kerk kunnen verder zaterdag twee herfstwandelingen worden gemaakt. Deelnemers kunnen kiezen voor een nieuw 'dorpsommetje' en het Driepolder-pad. De wandelaars kunnen na afloop in de Vierhuizer kerk weer op temperatuur komen met dampende snert. De plaatselijke commissie is tevens van plan prominente noorderlingen te nodigen om lezingen te geven in et wrakke bedehuis. De gemeente De Marne ondersteunt de lokale initiatieven financieel.

'STEMVIERHUIZEN'
Meer informatie is te vinden op internet: vWWW.stemvierhuizen.nl. Van tevoren aanmelden bij de SOGK is noodzakelijk voor deelname aan de gratis excursies op 4 november vanuit de stad Groningen naar bierhuizen (050-3123569). Aan de kerk wordt op 19 november twintig minuten televisiezendtijd besteed op Nederland 2-in De Restauratie (20.30 uur).
Historische werf
De noordelijke concurrent van de kerk van Vierhuizen is de historische scheepswerf Wolthuis in Sappemeer. Al in de zeventiende eeuw werden op deze plek schepen gebouwd. Driehonderd jaar lang gingen bouw en reparatiewerkzaamheden door. In 1985 was het afgelopen. Het 'oude' Winschoterdiep werd gedempt en scheepswerf Wolthuis kwam droog te liggen, onbereikbaar voor welk vaartuig dan ook. Plannen om op deze historische plek een museumwerf te realiseren zijn er al jaren en volgend jaar wordt begonnen met de opknapbeurt die in 2008 moet zijn afgerond. De restauratie wordt drie fasen uitgevoerd. Fase 1: het woonhuis en het stenen werfebouw. Fase 2: wederopbouw ran de hellingloods. Fase 3: de bouw van een bezoekerscentrum. De totale kosten voor de restauratie bedragen ongeveer een miljoen euro.