Dagblad van het Noorden 30 oktober 2006 ...naar overzicht...

 'Vierhuizen is meer dan een 'kerk; er staan ook leuke huizen'

Een bezoek meer dan waard.
Telkens mis ik dan datgene waarom ik altijd afbuig naar Vierhuizen als ik uit Lauwers-oog kom, namelijk herberg 'Het Lachende Paard' met ter¬ras en een rustige camping. Zo'n café kan toch juist men¬sen over de streep trekken om eens naar Vierhuizen te gaan? Via een reportage. De eigenaar is heel vriendelijk; zelfs vóór openingstijd (10.00 uur 's mor¬gens) maakte hij voor mij kof¬fie. Hij en zij komen uit Am¬sterdam en willen nooit meer weg uit het dorp; zij zijn dan ook helemaal ingeburgerd. Ui¬teraard vinden veel verenigin¬gen onderdak in de herberg, misschien dat de krant het daarom heeft over een dorps-huis en en passant over een kroeg? Vierhuizen is ook meer dan een kerk; er staan ook leu¬ke huizen. Kortom een prettig dorpje. Ga er eens genieten vanaf het terras van Het La¬chende Paard! Hopelijk wordt dat ontdekt door de wande¬laars komend weekend.

Eelde, J. Groeneweg