Dagblad van het Noorden 7 november 2006 ...naar overzicht..

Eev'n kiek'n bie ... kerk van Vierhuizen

Twee noordelijke monumenten - de vervallen kerk van Vierhuizen en scheepswerf Wolthuis in Sappenneer- proberen zoveel mogelijk stemmen te trekken in het kader van de nieuwe Avro-televisie-serie De Restauratie. Inzet is een bijdrage in de restauratiekosten tot maximaal één miljoen euro. De scheepswerf komt 18 november in de eerste uitzending (Nederland 2, 20.20 uur) aan bod, het der-tiende-eeuwse bedehuis in Vierhuizen is 25 november aan de beurt. Ondertussen draait de pr-machine van beide monumenten op volle toeren.

Vierhuizen was zaterdag het middelpunt van een door de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) op touw gezet uitstapje voor donateurs. Eev'n kiek'n bie ..., heette het. Een bus vol belangstellenden hobbelde het hart van het dorp binnen. De gasten werden verwelkomd met koffie en koek. Bouwkundige Jur Bekooy van de SOGK vertelde uitvoerig over de bouwhistorie van het Vierhuister bedehuis. Organist Hans Fi-dom uit Houwerzijl trakteerde de gasten op een klein concert. De bezoekers namen ook een kijkje bij de oude dijk aan de rand van het dorp, dat ooit aan de Lauwerszee lag.
In het kaartendebacle is de knoop inmiddels doorgehakt. In overleg met de SOGK zijn nieuwe kaarten gedrukt met de juiste datum van uitzending van De Restauratie. De eerder gedrukte exemplaren werden onbruikbaar doordat de datum van de aflevering met daarin de kerk van Vierhuizen plotseling werd gewijzigd.
Met de kaarten wil het dorp mensen opporren om op het in deplorabele staat verkerende godshuis te stemmen. Het pr-offensief begint vruchten af te werpen. De website van Vierhuizen trekt dagelijks inmiddels 60 tot 70 mensen. De campagnevoerders breken zich nu het hoofd over een stunt in de week voor de uitzending op 25 november.

De Stichting Historische Scheepswerf Hooge-zand-Sappemeer (SH-SHS) staat vandaag en morgen op de Promotiedagen voor het bedrijfsleven in Groningen (Martiniplaza) om medestanders te werven voor de restauratie van de voormalige werf > Wolthuis in Sappemeer.
In de stand van de gemeente Hoogezand-Sappemeer zijn diverse gereedschappen te be-zichtigen die op de werf werden gebruikt bij het vervaardigen van boten. Er worden ook folders uitgedeeld over het restauratieproject en er zijn mensen van de stichting aanwezig om de plannen toe te lichten.
Komend weekeinde gaat de stichting naar de beurs voor klassieke schepen in Enkhuizen. Ook daar wil ze het publiek informeren over de AVRO-serie in een poging zoveel mogelijk stemmen te werven voor het restauratieplan van werf Wolthuis.
Tot middernacht op de woensdag na de uitzending kan op de kerk valh Vierhuizen worden gestemd via telefoonnummer 0909-8880. Ook kan een sms met KERK naar 7227 worden gestuurd. Voorde scheepswerfkan hetzelfde telefoonnummer worden gebruikt of moet een sms met WERF naar 7227 worden gezonden