Ommelander Courant 8januari 2007 ...naar overzicht...

Brand en kerk centraal in toespraak Joan Stam

LEENS - De brand die tijdens de jaarwisseling vijfduizend huisvuilcontainers in Zoutkamp in de as heeft gelegd en de overwinning van het kerkje van Vierhuizen waren woensdagavond de hoofdpunten van de toespraak van burgemeester Joan Stam tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie van De Marne in het gemeentehuis in Leens.
Stam bedankte allereerst de mensen van de brandweer, politie en gemeentewerken die tijdens de jaarwisseling gewerkt hebben. „En de bedrijven die de hele nacht in touw zijn geweest om de resten pp te ruimen na de brandstichting die in Zoutkamp heeft plaatsgevonden. Op de Reitdiepskade zijn de hekken rond een terrein waar vijfduizend grijz'fe containers stonden iBpver getrokken en de containers zqn in brand ges|oken. Ep dat gebeurt echt niet mefeen rotje. Het was een gevaarlijke brand die het hele dorp in de zwarte rook en stank zette en waar drie blusgroe-pen hebben kunnen voorkomen " dat belendende gebouwen in de brand gingen. Vuurwerk moest net als klokgelui en lawaai maken in vroeger tijden de goden van het onheil op de vlucht jagen. De overgang van oud naar nieuw wordt nu aangegrepen als een gelegenheid om te doen wat anders niet mag: dingen verslepen en brandstapels oprichten. Er zijn echter grenzen. We weten allemaal dat de puberteit de leeftijd is om grenzen te verkennen, op te rekken of te overschrijden. Maar als wij, als volwassenen, niet zeggen 'dit gaat te ver" loopt het niet goed af met een deel van onze jongeren. We moeten meer en vaker 'ho' zeggen. Sommigen zijn bang voor represailles, anderen hebben in mijn ogen een misplaatst gevoel van, ach wij zijn ook jong geweest. Wij doen als gemeente aangifte van brandstichting, maar de Zoutkampers roep ik op een verklaring af te leggen wanneer zij iets weten of gezien hebben. Anders gaat het van kwaad tot erger."
Stam eindigde met goed nieuws: de overwinning van het kerkje van Vierhuizen tijdens de finale van het televisieprogramma BGL De Restauratie. „2006 is op de valreep ook het jaar geworden van Vierhuizen, en ook 2007 wordt het jaar van Vierhuizen: want wat gezaaid is, zal geoogst worden. Daaraan kun je zien wat je vermag, als je je helemaal inzet. Daaraan kun je ook zien wat een kracht een dorpsgemeenschap kan zijn. En elk dorp kan dat ontwikkelen. Ulrum bijvoorbeeld kijkt terug op een hele geslaagde Kerstroute, die het dorp saamhorigheid, warmte en schwung gaf. Ik had het voorrecht er bij te zijn in de studio in Hilversum toen daar de beslissing over de restauratie viel. Zingend kwamen we binnen en we verbeeldden ons heel wat. Maar toen werden we getrakteerd op tromgeroffel uit Dordrecht. Op dat moment hadden heel wat Vierhuisters opeens het gevoel: tjonge, we zouden zomaar weggevaagd kunnen worden. Maar Vierhuizen was het beste voorbereid, had het beste zijn huiswerk gedaan. Met man en macht was er gewerkt. Het was niet: even komen binnenwaaien en ruim negen ton mee naar huis nemen. Nee, daar was in geïnvesteerd. Niet omdat ze het belangrijkste monument inbrachten hebben ze gewonnen. Niet omdat ze het meest aansprekende monument inbrachten, hebben ze gewonnen. Maar omdat ze alles inbrachten wat ze aan creativiteit, werklust, doorzettingsvermogen, soms een beetje bluf een geweldige overtuigingskracht in huis hadden. Daardoor heeft Vierhuizen verdiend gewonnen. Het was een moment van geweldige trots, dat moment van overwinnen. Van trots en daarmee ook van ontroering. Dat gevoel wil ik vasthouden, het komende jaar. En u wens ik het toe."