Ommelander Courant van 26 oktober 2006 ... naar overzicht..

KERK VIERHUIZEN gaat voor de hoofdprijs

VIERHUIZEN - De leden van de actiecommissie van de kerk van Vierhuizen moeten langer dan verwacht in spanning zitten over de goede afloop van deelname aan het AVRO-televisieprogramma Bank-GiroLotetij De Restauratie. Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was dat de vijfdelige serie vanaf half november op zondagavond zou worden uitgezonden, heeft de omroep vorige week tot uitstel besloten. Men wil of durft de concurrentie niet aan met het KRO-kijkcijferkanon Boer zoekt vrouw dat eveneens op de zondagavond staat geprogrammeerd. Wanneer De Restauratie, inmiddels ook al het Idols voor monumenten genoemd, wel op de buis komt, is nog niet bekend, maar in de wandelgangen wordt januari ge-noemd. De leden van het actiecomité laten zich door deze tegenslag, die overigens vervelende financiële consequenties heeft, niet uit het veld slaan. „We gaan voor de hoofdprijs", klinkt het strijdvaardig uit de monden van Jacobien Louwes, Sicco en Martha van Dijk en Bert-Jan Harens.

  De leden van het actiecomité waren zeer teleurgesteld toen men vorige week via de media werd geconfronteerd met het uitstel. „We hadden een heel strijdplan klaar, waarbij we doormiddel van diverse acties naar een climax wilden toewerken. De klapper moest vlak voor de datum van uitzending plaatsvinden. Dat gaat nu allemaal de mist in. Het ergste is nog dat we 17.000 ansichtkaarten hebben laten drukken met daarop de datum van 19 november.

Die kunnen in principe de prullenbak in, of we moeten ze allemaal met de hand veranderen. We proberen deze schade, een bedrag van 1600 euro, op de AVRO te verhalen, want we kunnen dat niet binnen onze begroting opvangen", vertelt Sicco van Dijk.

Nadat de klap van het uitstel was verwerkt, is de commissie echter weer met frisse moed aan de slag gegaan. „We hebben nu wel iets meer tijd om activiteiten te organiseren en zullen dat ook gaan doen. Als we weten wanneer het programma begint, zullen wij zeker weer op diverse manieren van ons laten horen. Over het hoe en wat kunnen wij nog niet veel vertellen, alleen dat het ludiek en spectaculair zal zijn. We hebben bijvoor-beeld nog iets in petto voor burgemeester Joan Stam, zijn nog bezig met Defensie en ook Wubbo Oc-kels heeft aangeboden iets te willen organiseren. Of ik misschien een klein tipje van de sluier kan oplichten? Nee, dat doen we niet", vertelt Jacobien Louwes geheimzinnig.In BankGiroLoterij De Restauratie doen in vijf afleveringen in totaal vijftien monumenten een gooi naar de hoofdprijs: een totale res-tauratiebeurt ter waarde van maar liefst l miljoen euro. De kijkers kunnen na elke aflevering door middel van bellen en sms bepalen wie zich voor de finale plaatst. Vierhuizen is overigens niet de enige deelnemer uit de provincie Groningen. Ook de Stichting Historische Scheepswerf Hpogezand-Sap-pemeer zou graag zien» dat de werf Wolthuis een grondige 'opknapbeurt krijgt.

De AVRO, of eigenlijk producent Endemol, heeft maanden aan devoorbereidingen van het programma gewerkt. In juni benaderde men de Stichting Oude Groninger Kerken, eigenaar van de kerk in Vierhuizen, met het verzoek of men de Der Aa-kerk in Groningen wilde nomineren. Omdat dit monument al bijna geheel gerestaureerd is, vond de kerkenclub dat geen goed idee. Men wees Endemol wel op het kerkje van Vierhuizen dat al jaren op restauratie wacht. Toen de programmamakers, zeer waarschijnlijk voor het eerst van hun leven, een kijkje in het honderdvijf tig zielen tellende Marnedorpje namen, was men meteen enthousiast. Men heeft de afgelopen tijd vier dagen gefilmd om de kijkers een zo goed mogelijk beeld te geven. Of dat lukt, bepaalt de kijker. Als de voortekenen niet bedriegen, zullen dat er overigens heel wat zijn. Zoals zoveel goede televisie-ideeën is De Restauratie bedacht door de BBC. Toen de serie in Engeland werd uitgezonden, zat het halve land voor de televisie. De AVRO hoopt in Nederland hetzelfde te bereiken, waarbij het voor Vierhuizen dus zaak is om, net als bij Idols, voldoende stemmers achter zich te krijgen. Hiervoor moet in de uitzending waarin Vierhuizen aan bod komt, waarschijnlijk worden afgerekend met een theater in Arnhem en een herenhuis in Al-blasserdam.
„Wij halen sowieso de tweede ronde", klinkt het strijdvaardig uit de mond van Martha van Dijk. „Als je die instelling niet hebt, moet je er niet aan beginnen. Voordeel is voor ons misschien het feit dat er veel Nederlanders nog nooit van Vierhuizen hebben gehoord en betoverd worden door de mooie beelden die hier natuurlijk te schieten zijn. In Engeland heeft deze under-dog-rol ook goed uitgepakt, want daar is het monument uit het kleinste dorpje met de hoofdprijs naar huis gegaan. Wij hopen dat dit in ons land ook zal gebeuren." Bert-Jan Harens maakt van de gelegenheid gebruik om de lezers van deze krant te attenderen op de fraaie website die commissielid Jan Lameris heeft gemaakt. Op www.stemopvierhuizen.nl is van alles te lezen over de geschiedenis van de kerk, de acties die men al heeft georganiseerd en nog op poten gaat zetten en het televisieprogramma.
Omdat de Stichting Oude Groninger Kerken niet over de financiële middelen beschikt om de kerk van Vierhuizen eens grondig te laten aanpakken, is het programma misschien ook wel de laatste strohalm voor het dorp om het godshuis voor het nageslacht te kunnen behouden. Sicco van Dijk: „De kerk hoort in Vierhuizen. Ik zou me het dorp zonder kerk niet eens kunnen voorstellen. De skyline van Vierhuizen wordt bepaald door de kerk en de molen, die overigens ook wel een grondige restauratie zou kunnen gebruiken. Maar dat is van latere zorg. Eerst zullen wij ons tot het uiterste inspannen om die l miljoen euro voor de kerk in de wacht te slepen."