Trouw 21 december 2006 ...naar overzicht..

Het leger houdt de wacht in het lege dorp
Bijna het hele dorp zit zaterdag in Hilversum de adem in te houden. Sleept Vierhuizen in een televisieshow een miljoen binnen voor restauratie van het dorpskerkje? Het leger gaat de wacht houden.
Het leger? Ja, zegt Jacobien Louwes van de commissie Kerk Vierhuizen doodserieus. „We zijn maar een klein dorpje van 155 inwoners. Ouderen en kinderen die niet meegaan naar Hilversum, moeten beschermd worden." Om daarna lachend toe te geven dat het leger gewoon iets ludieks terug wil doen voor Vierhui-zen. Dat ligt dichtbij militair oefenterrein de Marnewaard en heeft heel wat helikopter- en F-16-herrie te verduren. Als tegenprestatie zeiden de militairen ja op het verzoek of ze zaterdag in Vierhuizen willen patrouilleren. Die dag gaan zo'n honderd dorpelingen naar Hilversum. Het kerkje van Vierhuizen wint er misschien een miljoen euro in de show 'De Restauratie' van de Avro en de Bank Giro Loterij.
Het dertiende eeuwse dorpskerkje staat op instorten. „De goten zijn verrot. En het water loopt langs de muren naar beneden. Vocht, vocht en nog eens vocht."
De Nederlands Hervormde Kerk deed het monument over aan de Stichting Oude Groninger Kerken, met een bruidsschat van 140.000 euro, maar die is opgegaan aan revisie van het dak. Heel Vierhuizen droomt nu van een miljoen. Het leger neemt de aanstaande bewaking serieus. Afgelopen dinsdag kwamen er al achttien soldaten inspecteren. Louwes: „Ze waren op de terugweg naar de kazerne in Havel-te en vonden het wel prachtig eens in een echt dorp te oefenen." Mocht een van de vier andere kandidaten er zaterdag met het miljoen vandoor gaan, dan hebben de Groningers in elk geval even een militaire invasie meegepikt. „Ze hadden dinsdag zes Fenneks bij zich, van die in-spectievoertuigen die dwars door alles heen kunnen zien."